LokalAvisa.no > Polarsirkelen mail
 
 

Nyheter 22/12 2006
Vil ha stabil strømforsyning
Kraftlinje (foto:pas)
Kraftlinje (foto:pas)
Myken-folket er lei av alle strømstoppene. Som følge av dårlig vær, utilstrekkelig kapasitet på nødstrøms-aggregatet og den elendige kvaliteten på strømmen i perioder gir dette en stor ulempe for abonnentene og er dessuten skadelig for det elektrisk materiell.
Abonnentene på Myken har mottatt et brev fra Rødøy-Lurøy Kraftverk (RLK) der det går fram at det fortsatt er nødvendig å bruke minst mulig strøm når aggregatet kjøres, fordi det ellers vil stanse automatisk. Men det viser seg også at det mye omtalte kretskortet som ble byttet på aggregatet, ikke har noen innvirkning på kapasiteten. Dette skriver nyhetsbrevet Myken-Nytt i sitt julenummer.
Myken Vel har nå sendt et brev til RLK, med kopi til NVE, der det stilles krav om at RLK må installere et større aggregat som kan levere nok strøm når det trengs, installere utstyr som automatisk styrer start/stopp av aggregatet samt veksling landstrøm/aggregat, og montere et måleapparat som registrerer og dokumenterer alle variasjoner i strømmen.
Ved pas, kl 20:50