LokalAvisa.no > Kabelvågavisa > mail
 
 
27/08 2009
Kraftstasjonen i Kongsfossen igjen
Kraftstasjonen ved Kongsfossen brant allerede etter et halvt år, 28. juni 1912, etter et lynnedslag.
Bildene er tatt noen dager senere, 7. juli og viser de sørgelige restene etter brannen. Vi ser også verkets styre med bestyrer og takstingeniør i brannruinene.
Man hadde imidlertid fått smaken på elektrisk kraft og gikk raskt i gang med å bygge den opp igjen. Den ble atter satt i drift vinteren 1912 – 13. Da Kongsmarka-stasjonen var ferdig i 1921, strakk man ledninger mellom kraftverkene og overførte strøm til det vesle kraftverket og videre til Kabelvåg. Det bidro nok til å skaffe kabelvågværingene tilstrekkelig med strøm i ei tid der denne varen stadig ble mer etterspurt. Den nye stasjonen i Kongsfossen kunne innvies i 1929 og hadde atskillig større kapasitet enn det gamle. Etter hvert fikk man strukket ledningene til bygdene lenger vest i Vågan, til Ørsvåg, Ørsnes, Hopen, Kalle og Henningsvær.


Denne stasjonen fungerte etter gjenoppbygginga i 1912 til 1929.

Ved håb, kl 18:24