LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 09/12 2016
La oss beholde kjøkkenet på Tranøy Sykehjem!
Av Lubov Groissman
Kokk på Tranøy sykehjem


Jeg leste om forslag til budsjett og økonomiplan fra Tranøy formannskap for de neste tre år. Det gjennomføres en omlegging av kjøkkendrift på helsesenteret med forventet innsparing på ca kr 263.500 fra og med 2017.
Det ser sånn ut: Mat skal leveres to ganger i uka fra Finnsnes felleskjøkken, - alt ferdig fra brødskiva til kaka, oppvarmes og serveres på avdelingene. Pleiere skal nå ta seg av denne oppgaven.
Det skal investeres en god del penger for å lage mindre avdelinger med egen kjøkkenkrok, vanntilgang, oppvaskmaskin og varmeskap. Det eksisterende kjøkkenet skal ikke brukes, kokker fjernes, deres lønn skal spares.
Men vi har et veldig fint kjøkken, etablert med alt nødvendig utstyr, som fungerer godt. Vi har ikke hatt overforbruk på kjøkkenet til dags dato. Og det er spart 400.000 på mindre bemanning.

Brukere og pasienter synes kjøkkenet er hjertet, - med liv og aktivtet rundt det, med matlukt, forventninger og nysgjerrighet på dagens meny, for å samles til dagens felles måltid. Veldig viktig sosialt.
Jeg synes å ofre kjøkkenet vårt for å spare kr 263.500 blir for ille. Spesielt med tanke på at vi bor så langt fra Finnsnes.
Innsparingen med omlegging kan i praksis bli mikroskopisk, og drifta kan fort bli to-tre ganger dyrere enn en denne mikroskopiske innsparinga.
Tap av over to årsverk pluss vikarer fører også til tap av skattepenger, samme beløp som det som skal spares på kjøkkenet.

Jeg tillate rmeg å oppsummere kort alle plusser og minuser:
Først de positive:
1)
Vårt formannskap prøver å gjøre sitt beste for å finne løsninger på økonomien. De begynner allerede å samarbeide med Lenvik ved å spare arbeidsplasser i Tranøy med tanke på sammenslåingen i 2020.
2)
Ved sparing på kjøkkendrifta ble det mulighet for å opprette ekstra fast stilling som felles virksomhetsleder for sykehjem og hjemmetjeneste med arbeidsplass ved kommunehuset i Vangsvik med ansvar for budsjett, som kan fortsette med å spare.
3)
Det ser bedre ut på papiret å flytt tall fra forbruk til investering

Så er det minusene:
1)
Det blir ingen matlukt på helsesenteret, selv om rådmannen sa til Folkebladet at lukta kan vi beholde.
2)
Mat til pasienter og uteboende brukere inkludert transportutgifter blir ca 21 kr dyrere pr porsjon,
Det blir kr 7200 mer pr person i året
3)
2,4 årsverk går tapt, skattepenger tapt, yrkespraksisplass til skoleelever og språkpraksisplass for flyktninger går tapt.
4)
Pleiere får flere oppgaver som oppvarming av mat, servering og oppvask. Det blir mindre tid til pleie og omsorg.
5)
Kvaliteten på langveis storkjøkkenmat som må vente på fryseri eller i kjøleskap i tre dager kan ikke sammenlignes med den som er laget på dagen. Spesielt ikke når man sammenligner med de siste undersøkelser mht matlyst, trivsel, velferd og ernæring på norske sykehjem.
6)
Hvis det skjer noe på felleskjøkkenet med sykdomssmitte eller feil med vann, -da sitter vi uten mat.
7)
Noen må ha ansvar for maten, - sitte med data og bestille forskjellig ønsket kost og mengde for hver dag, - og sende den på mail til Finnsnes. Det tar også tid.
Beløpet på kr 263.500 som spares kan våre velferdspenger for å beholde kjøkkenet når man ser på hvor mye som sløses bort ellers i landet.
8)
Vi risikerer å kjøpe katta i sekken. Vi vet hva vi har, vi vet hva vi mister, - men vi vet ikke hva vi får.

Kjære kommunestyrerepresentant! Ta vare på kjøkkenet vårt på sykehjemmet, slik at pasientene føler at de fortsatt er i live, - føler at de blir verdsatt, - og at vi som jobber der og er glad i Tranøy får fortsette å bo og jobbe her!


Ved hnn, kl 17:41