LokalAvisa.no > Hemnesværingen > DEN-GANG-FOR-LENGE-SIDEN. mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
DEN-GANG-FOR-LENGE-SIDEN. 17/01 2017
DUGNADSKAFFE 1986 – 2016


Dugnadstimene passerte 20 000 da Allaktivitetshuset og Hemneshallen ble bygget 1986-1987. I år er det 30årsjubileum for innvielsen, og det gis fortsatt hundrevis av dugnadstimer årlig til anlegget av frivillige som var med og bygget det hele.

Bilde 1. Under forskalingsarbeidet til Hemneshallen og Allaktivitetshuset. Fra venstre: Egil Jenssen, Håvard Stensen, Jørgen Nilsen, Odd Hågensen. Hver dag kom damer med mat og kaffe til dugnadsgjengene. Damene som har ordnet mat og kaffe denne dagen er Else Nilsen og Irene Gullesen (i rødt). Karene med ryggen til er fra venstre: Dag Jenssen, Trond Landfastøien, Oddbjørn Nilsen, Odd Høgseth.

Bilde 2. Mange av de som var med på dugnaden i 1986/87 har fortsatt med dugnadsarbeid til beste for det store anlegget. Nå i regi av Allhusets Venner. De har i flere år drevet med alskens vedlikeholdsarbeid på anlegget, og skaffer også et betydelig pengebeløp årlig til fornying av ødelagt utstyr ved salg av reklameplass i idrettshallen. Her under en pause da de lakket gulvet i Aulaen to strøk våren 2016. Fra venstre: Tore Magnor Furuhatt, Ørnulf Skjæran, Trond Antonsen, Olav Storholm. Med ryggen til: Sverre Stålem og Sigbjørn Jakobsen.

Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M FuruhattVed toref, kl 18:08