LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 04/04 2017
Utgraving og bilvask

Store utgravinga på Fylkesveg 223. Myra på nersida har nok en gong fått tilført et solid grusdekke

De tildels store nedbørsmengdan i form av regn siste døgnet har gjort sitt i snysmeltinga. Problemet e at regn og smelta sny tilsammen blir mykkje vatn.
Og for mykkje vatn har en tendens til å bestemme sjøl kor det skal ta vegen. Eller hvilken veg det skal ta.


Ved Joker på Stonglandseidet e det årvisse gratis understellsvaskeanlegget for bila på plass. Her benytta Knut Jarl Uteng seg av tilbudet

I Langbakkan på nordsida av Lanesåsen på Stonglandet har det i løpet av natta vore foretatt store utgravinge, såpass store utgravinge at det e avdekka en dårlig vedlikeholdt veg fra før krigen.
Vegstrekninga anbefales ikkje for låge bila som Ferrari og Porche.


Sånn såg Langbakkan ut i ettermiddag. Opprensking av veggrøfte har redusert videre utgraving

Vatnet begge plassa skyldes snydemninge i veggrøfta. Dem lede vatnet inn på vegen, så stikkrenne og avløp har stått ubrukt.
Ved hnn, kl 17:25