LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 18/04 2017
- Hvor går grensen mellom sparing og fornuft?
Skrevet av kokk på sykehjem
Lubov Groissman


Nå lyser det rødt for framtidig drift av kjøkken ved Tranøy sykehjem. Det gjelder endelig budsjett for omlegging av kjøkkendrift og avtale med Lenvik kommune som legges fram på kommunestyremøte 20.06.2017. Utvalg for oppvekst, kultur og omsorg i kommunen slutter seg til prinsippet om etablering av kok/kjøl system og etablering av postkjøkken i Tranøy. Med rene ord, kjøkken på sykehjem skal bli nedlagt. Mat skal leveres til postkjøkken ved kjøring av Mitra fra felles kjøkken på Finnsnes. Pris pr pasient pr døgn 147,-. Transportutgifter på 152.000,-. Totalt regnes med et budsjett på 1.552.000,- årlig pluss investering til å lage postkjøkken på forskjellige avdelinger ca. 610.000,- uten beregnet dyr arbeidskraft med rørleggere, elektrikere, snekkere. Nåværende driftsresultat 2.152.000,- for år 2016. Kjøkken leverte middager til hjemmetjeneste for 342.000,-. Det er ca. 8% av hele drifta som går til matbudsjett. Det ble ikke hørt og akseptert argumenter fra avdelingsleder Lisbeth Solbø angående trivsel og miljø ved å bevare kjøkken. Vårt kommunestyre ser på Berg kommune hvor kjøkken drift 1.800.000,- på 20 pasienter, da synes de at vi har brukt 355.000,- for mye. Tranøy sykehjem har kapasitet til 26 pasienter og 1 på omsorsorgsbolig som tilhører sykehjemsplasser. Da har vi 7 pasienter mer som utgjør beløpet på 355.000,- og i tillegg vi enda har kjøkken og lager mat hver dag. Hvis de hadde hatt 27 stk som vi har i Tranøy, så hadde det kostet 2.152.000,- for 27 pasienter. Altså å gi pasientene her i Tranøy fersklaget mat blir 278.000,- billigere enn i Berg! Berg kommune har 915 innbyggere og vi har 1534 innbyggere, Det er to forskjellige økonomiske situasjoner. Berg kommune kjøper mat fra Dyrøymat og tørrvare fra Aasebø på Finnsnes.

Representanter fra Tranøy var på befaring på Rossfjord sykehjem og syntes det så greit ut med ferdig mat. Men man må ikke glemme at Rossfjord sykehjem ble forsøkt nedlagt. De som jobbet der gikk med på å legge ned kjøkken for å få levert mat fra felles kjøkken. Kanskje bedre å se på en modig avgjørelse av lille Torsken kommune. De vil bevare kjøkkenet og kokker. Alle kommuner har ulik økonomi. Men våres kommune har råd. Resultat for budsjett 2016 viser et gledelig overskudd på ca. 4,9 millioner kroner. Kjøkken på sykehjem ligger også under pleiesektor, da det alt i orden. Hovedsak til god overskudd skyldes økte skatteinntekter, lavere pensjonskostnader og store refusjoner/tilskudd som ikke var forventet. I drift går Tranøy kommune i balanse så alle virksomheter går i null. Dette gir kommunestyret en frihet til å kunne disponere overskudd i juni når det reviderte budsjett legges fram. Pleie, rehabilitering og omsorgssektoren er den største sektoren i kommunens regnskap. Sektoren viser et mindreforbruk på hele 558.000,-. Dette vitner om at vi styring på pengebruken og orden i eget hus.

Hvis vi ser på hva kriminalomsorg koster i Norge er dette i gjennomsnitt 824.000,- pr forbryter årlig. Pleieomsorg i Norge koster i gjennomsnitt 999.000,-. I Tranøy kommune ca. 950.000,- pr pasient på sykehjem. Da er differansen mellom pleie og kriminalomsorg ca. 125.000,-, men pasienter betaler 85% fra egen pensjon. Jeg synes de fortjener å ha fersklaget middag og kokker. Erna Solberg og norsk regjering har laget prosjekt for å løfte eldreomsorg og ber kommuner og organisasjoner bidra til å lage kvalitetsreform for eldreomsorg som prøveprosjekter om alt fra mat og medisinbruk til aktiviter skal bli bedre tilbudt til alle eldre. Men å få mat 2 ganger i uken og oppvarme etterpå det er ikke beste prosjekt. Poenget med kommunesammenslåing var å minske trykk på de administrative utgifter, som noen steder kommer opp i 20.000,- pr innbygger.

Ofte starter omorganisering med de sårbare grupper. Felles kjøkken har eksistert i flere år i store tettsted og byer, der hvor det er kort avstand til brukere. Bygningsmessig passer det med et kjøkken på store sykehjem og sykehus med flere plan og avdelinger hvor mat ofte leveres hver dag. Det ble ikke hørt på argumenter fra avdelingsleder Lisbeth Solbø at det ikke passer å etablere postkjøkken på fellesbadet til pasienter med toalett inkludert fordi det er stort behov for felles bad. Sykehjemmet bruker fellesbadet til hygiensiskmessige forhold, f.eks vaske rullestolbrukere, fotpleie, frisør. Det stilles krav til forsvarlig drift ift lov om kommunal helse og omsorgstjenester $4,1 og helsepersonelloven $4 og 16, samt kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien. Maten er en viktig faktor til pasienter med spisematvansker og er som oftest medisin nummer 1. Det er ikke fornuft å bruke fagkompetanse fra pleie, omsorg og sykepleiere til matforberedning når vi i dag har kvalifiserte kokker. I tillegg må bemanningen økes på pleiesiden for å håndtere matforberedning og servering. Her på sykehjemmet har 90% av pasientene høyt pleiebehov. Ved nedleggelse av kjøkken rammes også lokale leverandører som betyr noe for samfunnet. Før kjøkken skal legges ned ble ingen av våre brukere og pasienter spurt om hva de foretrakk, mat som skal sendes i "post" til postkjøkken 2 ganger i uka eller mat som lages hver dag.

Med tanke på sammenslåing våres folkevalgte politikere viser ingen lojalitet til innbyggere og arbeidere. Det virker som kommunestyret er vår fiende, og de tenker kapital framfor folk i Tranøy. Vi har mange eldre folk i Tranøy som bryr seg om hvilken mat de skal få når de får plass på sykehjem. Med overskudd på budsjett skal lages flere prosjekter under turisme, kultur, rusarbeid. Skulle ønske et prosjekt til "Respekter en verdig alderdom i Tranøy". Nå må pårørende våkne opp. Det skal legges underskriftsliste på Joker på Stonglandseidet og i Vangsvik opprettet på initiativ av pårørendes gruppe, og alle som ønsker bedre kvalitetsomsorg og bevare kjøkken på sykehjem til sine nære og kjære og som bryr seg om egen framtid på sykehjem kan skrive under. Liste skal leveres på kommunestyremøte den 20.06.2017.


Ved hnn, kl 22:47