LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 11/05 2017
Senjamålet
"Senjamållaget" fortsetter arbeidet med å lage ei oversikt over ka senjamålet egentlig er. Sist torsdag hedde dei eit møte på Finnsnes der det blei jobba med verbsystemet.Til høgre sitt tre frå styret; leiaren Steinar Nymo og styremedlemmane Asbjørn Hansen og Arne Hanssen.
Til venstre to språkinteresserte frå Sør-Senja.

"Senjamållaget" definerer senjamålet geografisk bredt, altså ikkje berre det målet som blir snakka på Senja. Meininga er å studere og ta vare på det særeigne i målet. Til det trengs det at flest mogleg kan fortelle om korleis dei bruker språket.

"Senjamållaget" vil straks ha eit møte på Sør-Senja der alle som vil kan få høyre om arbeidet og gje si meining om korsen ein skal bruke målet. Så følg med i Budstikka, her kjem straks eit oppslag om tid og plass.
Ved omaas, kl 06:50