LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for å kjøpe billetter til Båt- og fjordfestivalen 2018


Klikk her for gå til hemnesjazz.no.

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 16/05 2017
UTEN DUGNAD STOPPER DET MESTE
Tekst/foto: Tore M Furuhatt
Foto: Tore M Furuhatt


Dugnadsviljen er ukuelig på Hemnesberget. Og noen karer er mer i aktivitet enn gjennomsnittet. Uten tvil. Ikke før har de lagt ned et enormt antall timer på å gi Remi Ketil en grundig vårpuss mens den sto på slip på Herøy i 10 dager, før vi påtreffer 3 av de samme karene i solveggen på Dalanstua.

Vi har i dag gitt veggene utvendig på den flotte grillkøta her på Dalanmarka det andre strøket med dekkbeis, og skal nå stryke på litt hvit dekkbeis på kledningene rundt vinduene og døra, og på selve vinduskarmene og sprossene, får vi fortalt. – Første strøket på veggene gjorde vi den 12. mai. Det har blitt noen timer med dugnad på dette flotte prosjektet, som vi gjennom Lions Club Hemnesberget på den måten er en del av. I høst smurte vi innsiden på køta.

Den store grillkøta, som nå har fått navnet Dalanstua, var Mental Helse Hemnes sin idé fra starten av. Hemnesberget Vel ble kontaktet og stilte seg meget positiv til prosjektet, og har vært med i prosessen hele veien sammen med Mental Helse. Velforeningen har også søkt om midler på vegne av prosjektet og fått bevilget kr. 20.000,- hos Sparebank1-fondet. Også Hemnes IL og Lions Club Hemnesberget har bidratt til prosjektet gjennom solid dugnadsinnsats.

De tre karene med malekost i hånda var Stein Dahlberg, Børge Gullesen og Egil Jenssen. De forteller at Hans Erik Nilsen også har vært ”på jobben” både den 12. mai og før vi kom innom i går (15.5). De fortalte også at Dalanstua har vært brukt flittig i vinter og vår. Både av skoleklasser på tur, og resten av befolkningen på Hemnesberget. – Det er trivelig å konstatere at grillkøta har blitt behandlet fint av alle. Det håper og tror vi vil fortsette. Den ligger sånn til at de med liten respekt for andres eiendom ikke kommer hit for å feste og herje.

Ikke alt har likevel fungert optimalt. Når det fyres opp på den åpne grua inne, blir det mye røyk i rommet. Dugnadsgjengen forteller at man vurderer å heve grua omlag 20 cm, og med det håper man at røyken ikke sprer seg like mye i rommet, men finner veien opp i røykhatten og pipa.

I løpet av våren/sommeren vil det bli gjort flere planlagte forbedringer utvendig. Det skal bygges en treplatting rundt køta, og et utedo og en liten bod skal også settes opp. Materialene ligger allerede på tomta.

Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M FuruhattVed toref, kl 07:44