LokalAvisa.no > Hemnesværingen > Hilsninger og kommentarer mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Hilsninger og kommentarer 19/05 2017
ROS TIL JUVIK


Juvik alene fikk Nortura og 100 arbeidsplasser til Hemnes. Det fortjener en stor takk, ikke bare kritikk.

Flertallet i Hemnes kommunestyre valgte, slik Avisa Hemnes omtaler sist uke, å gi tidligere ordfører Kjell Idar Juvik – sitat: «Ripe i lakken» for prosessen som endte med at Hemnes vant kampen om Norturas slakteri-etablering. Det er vel sjelden et vedtak blir gjort med større dobbel bunn. Alt ansvar, saksbehandling, avtaleskriving og gjennomføring ble tillagt Kjell-Idar Juvik. Om kritikken som fremkom i vedtaket overskygger de positive effektene av saken for kommunen, er etter vårt syn heller tvilsomt.

De positive effektene er selvklare for de fleste; det er etablert en virksomhet med ca 100 årsverk i Hemnes kommune. Veien fram til etablering var kronglete og omfattende. Flere kommuner og lokalsamfunn deltok i det som var en sylskarp konkurranse. Siden ordfører Kjell Idar Juvik nå av Hemnes kommunestyre er gjort eneansvarlig for hele prosessen, vil en takk være på sin plass. Sjelden har vel en ordfører blitt tildelt så stor ære for etablering av en hjørnesteinsbedrift gjennom vedtak i kommunestyret – og til alt overmål av politiske motstandere.

Så derfor:
Til tidligere ordfører Kjell Idar Juvik. Takk for at DU skaffet Hemnes 100 varige arbeidsplasser og alle de positive ringvirkningen det gir til Hemnes kommune!

Per Øyvind Eriksen Tord Johansen

Ved toref, kl 10:47