LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for å kjøpe billetter til Båt- og fjordfestivalen 2018


Klikk her for gå til hemnesjazz.no.

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 17/07 2017
DET BLIR UTBEDRINGER
Tekst/foto: Tore M Furuhatt

De kommunale veiene på Hemnesberget har sett bedre tider, for å si det forsiktig. Heldigvis er hovedveien – fv808 – gjennom Hemnesberget blitt den drømmeveien folk flest her på ”Berget” håpet den skulle bli. Men mens arbeidet pågikk ble omkjøringsveien sterkt belastet av tungtrafikk. Og da de allerede før arbeidet ble påbegynt var i en dårlig forfatning, ble de fort mye verre. Spesielt veien fra Trenor og utover forbi Lapphella og til Torggata har vært en lidelse å kjøre. Nå er det håp. Det skal snart brukes kommunale kroner for å få bukt med den hullete og ødelagte veistrekningen. Dessuten er det noen veistubber som har vært gravd opp for renovering av rørgater for vann og avløp.

På kommunens hjemmeside står det å lese bl.a. følgende:

Årets bevilgning på det kommunale investeringsbudsjettet for kommunale veier og grøntanlegg er på totalt 5,5 mill. I 2017 er følgende prosjekter vedtatt.
Veirenovering tilknyttet anlegg for vann og avløpsrenovering på Hemnesberget. Gjennomføres i egenregi.

Renovering Lapphellveien, Hemnesberget. Anbud, omfatter renovering av hele Lapphellveien + Møllebakken og gjennomføres av Johansen maskin AS. Delvis oppstartet, men fullt anlegg starter rundt uke 32 med asfaltering og ferdigstilling uke 36.

I tillegg skal Skjæranveien og Svenskbyveien på Hemnesberget asfalteres i høst i forbindelse med at veiene har fungert som omkjøring for anlegget i Fv808.

Bilde 1. Lapphellveien har lenge vært mer eller mindre i oppløsning, men har også vært gravd opp i forbindelse med fornying av vann og kloakk.

Bilde 2. Veistubben forbi Parken har vært gravd opp i forbindelse med fornying av vann og kloakk. Nå blir det snart asfalt.

Bilde 3. Denne delen av Parkveien har fått nye rørgater nedlagt i vinter/vår, og skal få asfaltdekke.

Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M FuruhattVed toref, kl 08:53