LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for gå til hemnesjazz.no.

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 12/08 2017
PLANLEGGER FRILUFTSSCENE
Tekst/foto: Tore M Furuhatt
Foto: Tore M Furuhatt

Hvert år må en dugnadsgjeng snekre en scene på Lapphella før Hemnesjazz begynner. Og rive den etterpå. Går det som Lapphellas Venner ønsker – og håper, kan de slippe det i fremtiden.

Under Hemnesjazz 2017 så vi et lite, beskjedent oppslag på veggen til den røde lille salgsboden som arrangøren solgte leskende drikke fra. Det ble ikke gjort noe vesen ut av dette oppslaget overfor publikum som strømmet til konsertene der både fredag og lørdag (i forrige uke, da det var strålende sommervær). Vi huket derfor tak i leder for Lapphellas Venner, Trond Rydsaa, for å høre litt nærmere om hva som er på gang. Han forklarer at man i Lapphellas Venner lenge har sett for seg et slikt anlegg her, både for å forsterke miljøet og for å bedre forholdene for artistene som kommer hit. – Vi tok derfor kontakt med Robin Söderkvist i Tanken arkitektur her på Hemnesberget og la frem våre tanker, forteller Trond Rydsaa akkurat da arkitekt Robin, som for anledningen jobbet som frivillig på festivalen, dukker opp med flere leskende salgsvarer til boden.

Vi er foreløpig bare på skissestadiet, forteller Hemnes-arkitekten og viser til skissene han har laget. Vi ser for oss at dette skal gli mest mulig inn i det som er av gammel bebyggelse her på dette unike og pittoreske området. Kanskje må vi kle bygget – eller noe av det – med gamle panelbord preget av tiår med vær og vind. Det kunne blitt kult. Vi er imidlertid langt fra i mål med alle detaljer foreløpig.

Trond Rydsaa forklarer at dette vil bli mer enn bare en scene. Her må det være litt lagerplass for diverse teknisk utstyr, et rom og litt plass ”backstage” for musikere pluss en egen ”avdeling” for utstilling og salg. I tillegg til at bygget må inneholde en seksjon som vil utgjøre pumpestasjon, og et par toalett. Den gamle pumpestasjonen med toalett vil bli revet dersom dette nye bygget lar seg realisere. – En scene og servicebygg her på Lapphella vil være en berikelse for området, og kan benyttes av Båt- og fjordfestivalen, Hemnesjazz, Jul på Berget og andre arrangører som vil skape litt liv her. Det blir lettvint når man slipper å rigge til en scene hver gang noe skal skje her, mener Trond Rydsaa.

Mens Rydsaa og Söderkvist står og forklarer kommer Bjørn Edin fra Ume Audio System AB i Umeå bortom for å se på planene. Han gir en del gode innspill for utforming av scenen, med tanke på best mulig forhold for å kunne produsere god lyd på konserter. Edin og hans team har levert topp kvalitetslyd og lys på Hemnesjazz i årevis, og vet godt hva han snakker om.

Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 1. Arkitekt Robin Söderkvist har laget skissen til en permanent scene med diverse fasiliteter på Lapphella. Leder i Lapphellas Venner, Trond Rydsaa, er godt fornøyd med planene så langt. Til høsten må vi gjennom en grundig søkeprosess rettet mot diverse offentlige myndigheter og fond for å se om vi klarer å finansiere prosjektet. Det vil nok også bli snakk om dugnad.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 2. Trond Rydsaa og Robin Söderkvist diskuterer utforming av scenen i et mulig nytt bygg på Lapphella med lydmann og daglig leder Bjørn Edin fra Ume Audio System.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 3. Det tenkte nybygget vil bli plassert inn mot berget som Per Smed-stua står på (bygningen man skimter helt bakerst på denne skissen).


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 4. Den foreløpige planløsningen viser at det er mange ting å tenke på når et servicebygg med utescene på Lapphella skal planlegges.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 5. Blir den fremlagte ideen realisert vil Trond Rydsaa og de andre publikummere som kommer til Lapphella på konserter slippe å få den skarpe sola rett i fleisen, slik det var i år og ofte er under Hemnesjazz. Scenen vil bli liggende i vestlig retning mot rett sør i dag, og sola vil dermed komme inn fra siden. Terrenget og plenen må nok nivelleres tilnærmet helt plant for publikum.

Ved toref, kl 08:11