LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for å kjøpe billetter til Båt- og fjordfestivalen 2018


Klikk her for gå til hemnesjazz.no.

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 31/08 2017
BEDRE OG BEDRE DAG FOR DAG
Tekst/foto: Tore M Furuhatt

Da vi for litt siden skrev om utbedringene av en veistubbe som snart er avsluttet i Parkveien, nevnte vi også at det blir ”vei i vellinga” på Lapphellveien. Også Skolegata langs parken opp til Gammelskola blir det skikk på nå.

Som headingen forutsetter jobbes det nå med å få Lapphellveien i bedre stand, men kanskje ikke akkurat dag for dag. Det blir gjerne verre før det kan bli bedre. Sånn er det også her. Foreløpig er denne veien derfor ikke kjørbar. Den er rett og slett stengt fra Møllebakken til Andersen-bakken (for de lokalkjente). Men det arbeides nå intenst for at det skal bli skikk på hele denne veistrekningen som i mange år har vært til stor forargelse for de som har vært avhengig av å kjøre her. Selve veidekket gikk mer eller mindre i oppløsning for mange år siden, og har innimellom vært lappet sammen med midlertidige tiltak. Ikke minst nå sist under de mange månedene den ble brukt som omkjøringsvei når fv808 var et eneste stort anleggsområde. Da gikk det hardt ut over Lapphellveien, og den ble om mulig enda mindre trivelig å kjøre. Hullete og nesten ufremkommelig, til tider.

Nå skal det altså bli mye bedre. Kommunen har omsider fått lagt ned nye rørsystemer nedover i ei grøft fra ”Borgen” og utover mot Torggata. Dårlig masse er skiftet ut med grov pukk og nytt toppdekke før det til slutt vil komme asfalt en gang i høst.

Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 1. Reidar Nilsen fra Helgelandskraft påviser og merker der hvor deres kabler går i veibanen.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 2. Asfalten er fjerne fra Møllebakken og utover Lapphellveien. Her er det ennå fremkommelig med biler til og fra Hemnes Mek. Verksted AS. Først når adkomsten til verkstedet er i orden fra motsatt side vil man kunne sette i gang øst for Hemnes mekk.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 3. Her er man i ferd med å fylle igjen der hvor kloakkrørene går fra Lapphellveien og ut til den nye kloakkrensestasjonen.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 4. Det legges kabler i grøfta oppover til Borgen.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 5. Asfalt og dårlig masse er fjernet, duk legges for grov pukk kjøres på.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 6. Rør for å kunne legge kabel legges i veibanen.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 7. Utbedringen går til Andersen-bakken og Torggata.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 8. Mange gleder seg til å kunne kjøre her på en slett og strøken asfalt.

Ved toref, kl 20:09