LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for gå til hemnesjazz.no.

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 04/09 2017
AMFIEN PÅ SKOLEPLASSEN TAR FORM
Tekst/foto: Tore M Furuhatt

Som vi skrev om for noen uker siden er skoleplassen ved Hemnessentralskole i stor endring. I fra å være en stor og kjedelig asfaltflate skal her etableres en del nye fasiliteter til beste for skoleelevene.

Det har lenge versert diverse spennende planer, men penger til å gjennomføre har manglet. I vår fikk Steinar Jørgensen i oppdrag å lage en litt mer gjennomførbar plan for utnyttelse av området, men først måtte ei dårlig vannledning som går tvers over skoleplassen bli erstattet av en ny og sikker en. Asfalten ble fjernet og vannledningen ordnet mens skolen hadde ferie. Nå har Steinar Jørgensen for lengst kommet i gang med sitt arbeide. Han hadde egentlig ikke tatt høyde for å skulle være mer enn ideutvikler og premissleverandør, men ble bedt om å ta på seg også det fysiske arbeidet. Han holder på med forskalingen til det som blir et amfi med mange sitteplasser. Her kan man se for seg forskjellige happenings, alt fra konserter og små forestillinger. Men også forelesninger av forskjellig karakter.

Her er lagt ned kantstein rundt et avgrenset område, og det vil vel komme asfalt her i løpet av høsten, så helt bilfritt kan det ikke bli på skoleplassen. – Nei, vi måtte selvsagt sørge for at diverse transport, snøryddemaskiner, og andre kjøretøy som ambulanse- og brannbiler har god adkomst, forklarer Steinar Jørgensen. – Det asfalterte området ble nok noe større enn vi hadde tenkt oss, for vi kunne naturligvis ikke anlegge verken amfien eller de andre aktivitetene oppå vannledningsgrøfta. Det kan jo skje ting som gjør at grøfta må graves opp, og da ville jo en masse installasjoner bli ødelagt.

Foruten den store amfien forteller Steinar Jørgensen at han har tegnet inn et solur. Mange barn har jo ikke lenger klokker med visere. Bare med digitale tall. Med et solur kan man lettere forstå hvordan tiden egentlig er organisert. Også astronomi kan man lære litt om med utgangspunkt i et solur.

Videre vil Steinar Jørgensen etter hvert også lage et lite ”fjell” med en sildrende bekk og et vannspeil, og det er tanken å få satt opp en vindgenerator på taket til svømmehallen. Med den kan man produsere strøm, og får vi det til skal det også settes opp solcellepaneler. Begge disse elementene kan da skaffe strøm til en ladestasjon der man kan lade for eksempel mobilen (selv om skolen skal være definert som mobilfri sone).

Litt seinere skal en plen langs Skolegata fjernes til fordel for asfalt for å ha en bane basketball. Volleyballbanen som er her på den andre gressplenen langs samme gate vil bestå slik den er.

Det legges til 6 bilder uten ytterligere kommentarer.

Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M FuruhattVed toref, kl 08:51