LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke søk   mail
 
 
Nyheter 05/09 2017
Love bot og bedring

Illustrasjonsfoto

Fylkesmannen har hatt forvaltningskontroll hos landbruksforvaltninga i Tranøy.
Der blei det registrert endel avvik.
No love etaten å ordne opp, og i brev tilbake skriv dem flg.:
(last ned brevet her)
Ved hnn, kl 19:28
 
Melding til redaktøren
Fra:
Min emailadresse:
Beskjed:
Søk i artikler
Søkeord: