LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 05/09 2017
Love bot og bedring

Illustrasjonsfoto

Fylkesmannen har hatt forvaltningskontroll hos landbruksforvaltninga i Tranøy.
Der blei det registrert endel avvik.
No love etaten å ordne opp, og i brev tilbake skriv dem flg.:
(last ned brevet her)
Ved hnn, kl 19:28