LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com




Annonser


Klikk her for gå til hemnesjazz.no.

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 12/09 2017
FÅR SKIKK PÅ PROBLEMKRYSS OG MØLLEBAKKEN
Tekst/foto: Tore M Furuhatt
Foto: Tore M Furuhatt

Ikke alt ble så bra som det kunne blitt her i Møllebakken, mener Jan Martin Johnsen og Jørgen Nilsen, og påpeker flere ting som kunne – og burde – vært gjort for at både selve Møllebakken og adkomsten fra den og inn på Sørlandsveien (fv808) hadde fungert mye bedre.

De to kompisen har også tatt tak i et trafikksikringsproblem helt på egen hånd. – Ja, når verken kommunen eller veivesenet gjør noe med den dårlige sikten her i svingen, så får vi bare gjøre det sjøl. Vi er vant med å ta i et tak eller to gjennom mange dugnadsprosjekt, så ett fra eller til er greit for oss, er de to skjønt enig om der vi treffer dem i det de avslutter litt ”skogrydding” og laster opp et stort tilhengerlass på Nilsens private tilhenger. – Her var jo temmelig begrenset sikt når man skulle inn på fv808 fra Møllebakken. All denne småskogen måtte bare bort, så nå har vi kappet ned en mengde små trær, og er klar til å kjøre et helt lass vekk herfra med Jørgens traktor, forklarer Jan Martin Johnsen. Han er selv nabo til Møllebakken, og har vært i løpende kontakt med både veiutbyggerens folk, kommunen og Statens vegvesen.

Vi er dessuten opptatt av at denne Møllebakken ikke ble så bra som den burde ha blitt. Hvem sitt ansvar dette hviler på er ikke så nøye, men nå har vi fått arbeidskarene fra Johansen Maskin til å legge inn litt finjustering av veien før det skal komme nye asfalt her i bakken, forklarer de i kor mens det jobbes med å merke opp ny ytterkant på veien
der den har gjort en unødig sving, i følge de to.

Muren de anla her for å få til innkjøring i 90 grader på fv808 ble ikke helt som den burde være. Ei steinrast til, og de kunne fått litt større radius på svingen. Det hadde hjulpet semitrailere og andre store kjøretøy som har slitt i stor grad her, mener de to kameratene. Vikepliktskiltet har allerede blitt kjørt ned to ganger på grunn av disse vanskelighetene. Nå er dette skiltet blitt flyttet litt, og vi regner med at det legges litt ekstra med asfalt i denne svingen for å gjøre den litt breiere.

Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 1: På privat initiativ har Jan Martin Johnsen og Jørgen Nilsen ryddet vekk småskog i krysset mellom Møllebakken og fv808.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 2: Nå er skiltet for vikeplikt for forkjørsvei kommet opp igjen etter å ha blitt meid ned av store kjøretøy som har hatt vansker med å klare svingen, forklarer Johnsen.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 3: Jørgen Nilsen stilte med privat traktor og tilhenger.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 4: Jan Martin Johnsen har endelig fått gehør for hans påpeking av at Møllebakken ned forbi hans garasje gjør en unødig sving. Nå merkes det opp for å justere og rette opp veibanen før det kommer ny asfalt i bakken sist i september.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 5: Både Jan Martin og Jørgen er såre fornøyd med at veien blir justert.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 6: Nå vil Møllebakken bli å gå nedover til Lapphellveien uten å gjøre en unødig sving inn mot Jan Martin Jonsens garasje.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 7: Nå begynner det å ligne noe, smiler en fornøyd Jan Martin Johnsen.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 8: Dette bildet er fra 27.juli. Krattet til høyre er nå ryddet vekk av Johnsen og Nilsen.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 9: Og dette ble tatt 24.august rett etter at skiltet var kjørt ned for andre gang.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 10: Her mener Johnsen og Nilsen at veien kunne vært gjort bredere om man bare hadde lagt ei ekstra rast med store steiner i muren som måtte bygges for å få til dette nye krysset mellom Møllebakken og fv808 (Sørlandsveien). Veien burde jo vært like bein som gjerdet, i det minste.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 11: Slik så det ut mens både den gamle og den nye innkjøringen (til venstre i bildet) fra Møllebakken til fv808 (Sørlandsveien) kunne sees i området. Nå er den gamle delen fjernet.

Ved toref, kl 14:39