LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for gå til hemnesjazz.no.

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 13/09 2017
FORLENGER FORTAU
Tekst/foto: Tore M Furuhatt
Foto: Tore M Furuhatt

Etter at nyveien med fortau fra Åsen gjennom Hemnesberget til Torvet var ferdig seint i fjor høst, var ikke alt blitt så bra som det helst skulle. Flere steder måtte Statens vegvesen innse at noe måtte endres, og entreprenør Røstad har i vår og sommer blitt engasjert til å bedrive en del forandring og utbedring. Veier opp til diverse eiendommer har blitt endret og utbedret til beste for flere beboere. Noe som har gjort at høyden på fortauet også har blitt endret der de nye adkomstene nå er lagt.

Nå pågår det enda en positiv jobb med dette fortauet. Det forlenges fra krysset på Åsen, oppover mot Myra – og litt forbi krysset mellom Myraveien og Juvikveien. Kommunen responderte raskt på et initiativ og innspill fra Hemnes arbeiderparti, og satte nesten umiddelbart i gang fagfolk fra Røstad. Dermed er man klar til å få asfaltert både fortau og vei når asfaltmaskinene kommer til Hemnesberget mot slutten av måneden.

Årsaken til denne etterpåklokskapens inngripen ligger i det faktum at innkjøringen til møbelfabrikken NCP (Nordic Comfort Products) har blitt flyttet i forbindelse med endringer rundt fabrikken. Nå ligger innkjøringen i tilknytning til nevnte kryss på selveste ”Juvik-leet”. Og derfor innså man at myke trafikanter (gående og syklende) som ønsker å ferdes langs hovedveien til sentrum, ville få det tryggere ved å følge et fortau som nå starter et stykke opp i bakken opp til Myra.

Bilde 1: Det forlengede fortauet går et stykke oppover mot Myra. I bakgrunnen ser vi at det arbeides med utvidelse av bygget til NCP.

Bilde 2: Kantsteinen mellom vei og fortau er lagt, og underlag for asfaltering klargjort.

Bilde 3: Veien opp til Myra fra "Juvik-leet".

Bilde 4: Da er det bare å vente at kommunen viser like stor handlekraft også når det gjelder dette fortauet. Ødelagt av kommunen på 1970-tallet da noe av veien fra Krestiankiosken og utover i retning Odden ble gjort breiere på bekostning av et eksisterende bredt og fint fortau.

Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M FuruhattVed toref, kl 12:50