LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 12/10 2017
LESERINNLEGG OM FLEINVÆR


Vanligvis har vi leserinnleggene i spalten Hilsninger og kommentarer. Dette var så langt og bra at vi lar det være på "forsiden" til Hemnesværingen.

redacTOREn

Vedrørende Skyssbåtruta Hemnesberget-Tvertforlandet

Jeg leser i gårdagens Rana Blad (11. oktober) at skyssbåttilbudet Hemnesberget-Tvertforlandet ikke er tatt med i det nye samferdselskartet for Nordland fylke. Ikke spesielt overraskende. Det er heller ikke overraskende at samferdselssjefen utpeker nettopp denne skyssbåtruta til fylkets mest kostbare når en fordeler driftsutgiftene på antall innløste billetter. Nå tror jeg ikke at fylkeskommunen hadde forventet de helt store billettinntektene, da det per dags dato bare er tre fastboende fordelt på Brennesvika og Hestneset.

Jeg savner en god porsjon selvransakelse fra Nordland fylkeskommune i denne sammenheng. Samferdselsavdelingen har med vidåpne øyne tatt flere avgjørelser vedrørende driften av skyssbåten som gjør at det i snart tre år i hovedsak har vært et skysstilbud på papiret, ikke i praksis. Da er det vanskelig å drive butikk.

Nordland fylkeskommune leier en skyssbåt som på ingen måte er kompatibel med de eksisterende kaianleggene på rutas to anløpssteder Hestneset og Brennesvika. Skyssbåten MS Fleinvær har av/påstigning på akterdekket som ligger en halvmeter over vannoverflata. Kaianleggene i Hestneset og Brennesvika er store betongkaier tilpasset bilferga som trafikkerte fjorden tidligere. På fjæra sjy er det 3-4 meter opp til kaikanten. Denne høydeforskjellen må forseres ved å klatre i fenderverket på kaia, eventuelt kan den reisende medbringe egen stige. Båten har ikke mulighet for av/påstigning i baugen. Det sier seg selv at sikkerheten for de reisende på ingen måte er ivaretatt i den grad en kan forvente på et offentlig skysstilbud i dag. Dette konkluderte også båtens skipper med da han etter første tur til Hestneset tidlig i 2015 besluttet å ikke anløpe stedet med persontrafikk. Han informerte fylkets samferdselsavdeling om dette, men det har nå gått snart tre år og skyssbåten anløper fremdeles bare ett av to anløpssteder.

Det virker som om Nordland fylkeskommune på en naiv eller rent spekulativ måte forventer at kaieier Statkraft skal ta på seg spanderbuksene å tilrettelegge kaianleggene. Hadde det ikke vært lettere å velge en egnet båt i utgangspunktet? Her setter jeg flere spørsmålstegn ved planlegging og kjennskap til lokale forhold.

Nordland fylkeskommune leier en skyssbåt som ikke har isbryterkapasitet. Is på fjorden er en hovedårsak til at det er behov for en skyssbåt. Og Brennesvika, som i praksis er eneste anløpssted, fryser regelmessig inne på vinterstid. Her er tydeligvis budskapet at hvis du ikke kommer deg over fjorden for egen maskin så kommer ikke skyssbåten heller. Kaiet i Hestneset er stort sett isfritt hele vinteren, men som tidligere nevnt går ikke skyssbåten dit.
Nordland fylkeskommune har leid skyssbåt inklusive en skipper som bor i Bodø-traktene. Jeg har ingenting vondt å si om båtens skipper som er en serviceinnstilt kar. Men at han har rundt 30 mils kjøretur til Hemnesberget inkludert overfart over Saltfjellet gjør ikke dette skyssbåttilbudet spesielt fleksibelt. Jeg mener at fleksibilitet er viktig for en skyssbåtrute der reisedistansen er så kort og antall fastboende så få. Nå må reisen bestilles et døgn i forveien sånn at skipperen rekker å kjøre til Hemnesberget. Jeg tør ikke tenke på reiseutgifter og kjøregodtgjørelse.

Skipperens bosted har også vært svært styrende for rutetidene. For at han skal ha helgefri så går båten fra Hemnesberget til Tvertforlandet klokka 09:00 og 15:30, henholdsvis mandag og torsdag. Da har fylkeskommunen i praksis ekskludert alt av reisende til fritidsboliger. Det skal sies at det ikke er det offentliges ansvar å sørge for at folk kommer seg på hytta, men det ligger et potensiale i hyttefolket på Tvertforlandet. I kontrast til 3 fastboende totalt, så er det rundt 60 fritidsboliger i området (Leirvika ikke medregnet). Og det står ikke på folk flest sitt ønske om å benytte skyssbåten. Det er bare det at de færreste har anledning til å ta fri fra arbeid halve torsdag, hele fredag og halve mandag for å kunne benytte seg av båten. Akilleshælen til Tvertforlandet som helhet er mangelen på ei eller flere gode havner. Flytekai-sesongen er begrenset, og resultatet av fergenedleggelsen og skyssbåtens åpenbare mangler, er at området er mer eller mindre vinterstengt. Å ha et rutetilbud som også tar høyde for hyttefolket tror jeg ville hatt stor innvirkning på fylkeskommunens blodrøde regnskapstall.

Nordland fylkeskommune har ikke levd i uvitenhet om de forhold som jeg har beskrevet her. Skyssbåtens utilstrekkelighet ble tatt opp i fylkestinget allerede i 2015, men resultatet ble bare en serie lite nyanserte avisoppslag om hvor kostbar rutetilbudet er for fylkeskommunen. Akkurat som Rana Blads artikkel om saken i går.

Som fastboende i Hestneset har jeg ikke kunnet benytte meg av skyssbåten. For å komme meg til kaia i Brennesvika må jeg gå i en drøy time i vanskelig terreng. På dager med pålandsvind, drivis og surr i dragfortøyinga så blir jeg rett og slett provosert over å se MS Fleinvær i havna på Hemnesberget. For det er stort sett der den ligger, dag etter dag.

Det som skulle være et brukanes skysstilbud har blitt et flytende skrekkeksempel på slett offentlig forvaltning og manglende vilje fra fylkeskommunens side.

Morten Henriksen
Hestneset

Foto: Tore M Furuhatt

Båtføreren skal gå ombord i Fleinvær for ett av svært få skyssoppdrag. (foto: Tore M F)

Foto: Tore M Furuhatt

Isen lå ei god stund vinteren 2015. Da kan ikke Fleinvær betjene folk i Brennesvika. (foto: Tore M F)

Ved toref, kl 15:08