LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 10/11 2017
VENNEFORENING MED DRIVKRAFT OG PÅGANGSMOT
Tekst/foto: Tore M Furuhatt
Foto: Tore M Furuhatt

For 35 år siden fikk en relativt ung innflytter på Hemnesberget mange hemnesværinger til å innse at Lapphella faktisk trengte noen gode venner som kunne tale den unike bebyggelsens sak.

Trond Rydsaa var mannen bak Lapphellas Venner som oppsto litt forsiktig i 1982. Fortsatt brenner han for at Lapphella skal bestå som den kulturskatt området er. Men også at Lapphella skal utvikle seg videre til en enda mer ettertraktet perle på Hemnesberget, Ranfjordens perle. Hvis ikke noen sto opp for å gi det pittoreske området et visst vern, ville både kommunen og private foreta seg ting som ikke kunne reverseres. Blant annet jobbet kommunen den gang med planer for omlegging av Lapphellveien. Den så de for seg å legge der hvor gangstien mellom Per Smed-stua og Svalengbrygga går. En slik inngripen i området ville ha ødelagt Lapphella.

Vi traff ildsjelen Trond Rydsaa i lag med et par andre venner av Lapphella utfor ”Gunvorhuset”, deres unike lille ”klubbhus”. Trond Rydsaa, Øyvind Tamnes og Jon Arne Jacobsen utgjør en del av styret, og har funnet det hensiktsmessig å treffes på dagtid hver torsdag, nå som de er pensjonister med god tid. – Akkurat nå har vi bestemt oss for å gå gjennom arkivet og rydde litt i både det og andre saker vi har gjemt lenge på.

De oppegående karene forteller at de har på gang en liten forbedring utenfor ”Gunvor-huset”. – Vi skal få gravd vekk noe masse langs veggen her mot veien, og så få fylt opp dreneringsgrøfta med ordentlig pen kuppelstein som vil drenere godt i et felt her utfor husets nordvegg. Så vil vi – med god hjel av kommunal arbeidskraft og maskiner få plassert noen mindre stabbesteiner som vil markere skillet mellom veien og det lille som er av areal utfor vårt hus. Ja, også utfor de andre to husene her kloss inntil Lapphellveien. Dette for at vi skal unngå å få flere biler stående parkert langs husene. Det er trangt nok i gata her, om ikke parkerte biler skal ”spise” av plassen, er de tre karene skjønt enig om.

Inne i ”Gunvor-huset” ble det gjensyn med mange gamle ”kampsaker” som Lapphellas Venner har jobbet med de 35 årene som har gått siden ”vennegjengen” begynte å interessere seg for å bevare Lapphella på en god måte. Alle brev og avisutklipp er tatt vare på, og dette skal nå systematiseres for lettere å finne tilbake til eksakte moment og opplysninger vi er ute etter, forteller Trond Rydsaa, og refererer mangt fra de tidlige år. – Vi har virkelig stått på for stedet, det kan det ikke herske noe tvil om. Og fortsatt skal vi gjøre vårt for å fremheve denne idyllen og få den til å bli enda mer attraktiv, er Rydsaas og de andre to sitt klare budskap. Lapphella er til og med valgt av kommunen for å være Hemnes sitt tusenårssted for snart 18 år siden. Sånt forplikter både kommunen og oss.

Det store som Lapphellas Venner har arbeidet målbevisst et års tid for å få til, er et nytt bygg plassert der hvor den kombinerte pumpestasjonen og toalettene står i dag. – Ja, her ønsker vi å få opp et nytt bygg som skal inneholde flere fasiliteter enn det som står her nå. Foruten pumpestasjon og toaletter skal det bli en scene og et teknisk rom. Arkitekt Robin Söderkvist hos ”Tanken arkitektur” her på Hemnesberget har tegnet et spennende og funksjonelt bygg som vi mener vil bli å gli fint inn i den eksisterende bebyggelsen. Planene har vært gjennom flere faser, og nå mener vi å ha funnet frem til en ideell løsning. De signaler vi så langt har fått fra kommunalt hold er positive. Nå gjenstår det bare en del tekniske formaliteter før vi kan begynne arbeidet med å søke midler på forskjellig hold. Vi vet ikke om det går, men det hadde vært fint om vi fikk såpass fremdrift i arbeidet at scenen kan tas i bruk på neste års Hemnesjazz.

Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 1: Trond Rydsaa, Jon Arne Jacobsen og Øyvind Tamnes foran Gunvor-huset, der de – og andre i Lapphellas Venner – møtes et par timer hver torsdag for å gå gjennom gamle saker og rydde i arkivet.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 2: Trond Rydsaa (nærmest), Øyvind Tamnes og Jon Arne Jacobsen marker omtrent der hvor små stabbesteiner skal stå foran det hvite Gunvor-huset og de to nabohusene.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 3: Inne i Gunvor-huset går Trond Rydsaa, Jon Arne Jacobsen og Øyvind Tamnes grundig gjennom sitt store materiale fra den spede begynnelse på det som ble Lapphellas Venner i 1982 og frem til i dag.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 4: Trond Rydsaa går gjennom referat fra stiftelsesmøtet for Lapphellas Venner i foreningens protokoll fra 1985. De første år var det bare et interimstyre som holdt det gående.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 5: Flere oppegående personer ønskes velkommen med frivillig innsats i Lapphellas Venner. Denne gamle vedkomfyren på kjøkkenet i Gunvor-huset er under oppussing av Jan Martin Johnsen.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 6: Lapphella er Hemnes kommunes tusenårssted siden januar 2000.

Ved toref, kl 10:58