LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 14/11 2017
Stiftelsesmøte for Senja sameforening
PRESSEMELDING:

SENJA SAMEFORENING / SÁŽŽÁ SÁMIID SEARVI
Det inviteres til stiftelsesmøte for Senja sameforening / Sឞá sámiid searvi
fredag den 17. november 2017 kl.18.00 på Sឞá i Øverbotn, Tranøystua.

• Ønsker du å være med og fremme samiske kultur og historie i Senja-regionen?

• Ønsker du å være med og bygge opp et miljø for aktiviteter og kurs innen
samisk kultur, språk og håndverk?

• Ønsker du en Senja sameforening/ Sឞá sámiid searvi uten politisk tilknytning?

Det vil legges fram forslag til vedtekter, valg av styremedlemmer og aktivitetsplan
for 2018 mv.

Interimsstyret ønsker velkommen til etablering av Senja sameforening/
Sឞá sámiid searvi og enkel servering.

Bures boahtin / Velkommen !
Jf. Facebook: Senja Sameforening
Ved hnn, kl 20:19