LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 19/11 2017
Avvikle butikkdrifta i Vangsvik, men vil bidra til videre drift

April 2007, Coop Vangsvik måtte kaste kortan, Eidet Handel går inn og sikre videre butikk i bygda

I et brev til kundan til Jokerbutikken i Vangsvik, informere Jostein Edvardsen om at familien har beslutta å avvikle engasjementet i butikken i Vangsvik.

-Vi er nå i en situasjon at jeg i 2018 blir 70 år og alderen begynner å merkes. Etter 54 år i arbeidslivet føler jeg et behov for litt mindre krevende dager.
Å drive to dagligvarebutikker er en krevende øvelse i 2017, så dette blir i meste laget for meg, skriv han i brevet.

I brevet til bygdefolket skriv han videre at familien ser klart verdien av å fortsatt ha en butikk i bygda, og dem har derfor lagt en plan for prøve å få det til.

Slik e planen formulert i brevet:

* Vi vil prøve å få solgt eiendommen til noen som vil drive butikken videre.

* Får vi ikke dette til vil vi sitte som eiere av bygget og prøve å få solgt inventar og varer til noen som vil drive dagligvarebutikk i lokalene. De eller den som kjøper butikken kan få opsjon om kjøp eiendommen ved et senere tidspunkt om ønskelig.

* Skulle dette ikke føre frem, vil vi prøve å leie ut lokalene med utstyr og inventar. Ny driver overtar varelager.

* Siste alternativ er å stenge butikkdrifta i løpet av første halvår 2018.

Til Budstikka sei han Jostein at familien og han håpe at dem klare å få til el løysning som vil sikre videre drift av Jokerbutikken i Vangsvik.
Han ber bygdefolk og kunda komme med innspill får å få dette til.

- Kjenner dokker nokken som vil overta drifta så ta kontakt med meg, sei han.


Ved hnn, kl 23:04