LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Arrangement, møter o.l. mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noArrangement, møter o.l. 16/01 2018
Sør Tranøy Pensjonistforening.

Tirsdag 6.februar avholder vi årsmøte i pensjonistforeninga. Som vanlig er vi på møterommet på sykehjemmet og starter kl 16.15.
Saker som ønskes tatt opp kan meldes inn til formann Erling Stangnes eller sekretær Rigmor Sellevoll innen 31.januar.
Vi ønsker oss veldig flere medlemmer så velkommen til både gamle og nye medlemmer.
Hilsen styret.
Ved sol, kl 19:46