LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 03/06 2018
Stor motstand mot nye oppdrettsområda

Eksisterende og planlagte oppdrettsområda rundt Stonglandet

Før høringsfristen va gått ut, hadde fleire uttalt seg om forslaget på nye oppdrettsområda i kommuneplanens arealdel.
Vi kan vel konkludere med at planen har møtt massiv motstand og mange innsigelsa.
Endel privatpersona har levert innsigelsa, - men vi tar her med link til tre fra organisasjona/bygdelag (filene lastes ned):

.. fra Bygdelaget Vardheim

.. fra Bygdelaget Ny Dag

.. fra Naturvernforbundet Senja
Ved hnn, kl 22:22