LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 13/06 2018
MULIGHETENES HUS
Tekst/foto: Tore M Furuhatt
Foto:Tore M Furuhatt

Tirsdag 12. juni var næringslivsfolk, politikere, kommunen og andre interesserte invitert til et møte med eierne av det som til daglig går under navnet ”Hotellbygget” på Hemnesberget. Intensjonen med møtet var å informere om status pr i dag ,og for om mulig å drodle frem muligheter for å få inn aktivitet i bygget.

De 11 inviterte fikk vite av de tre som representerte eierne at de har vridd hjernen i alle retninger og vært i kontakt og dialog med alle tenkelige personer for å få til noe mer enn hva de har klart frem til dags dato.

Pr. i dag har vi brukt om lag 20 millioner og vi er skikkelig på minussiden. Det har vært tøft og ikke gått slik vi hadde håpet. Vi går vel for tiden i minus med rundt regnet 50tusen i måneden, og kan selvsagt ikke holde på slik i det uendelige. Det var Helgeland sparebank som i sin tid motiverte oss til å satse på dette sentrale hotellbygget der de selv hadde sin lokale bankfilial, men det gikk ikke så lang tid før de sa takk for seg og forlot bygget. Etter at banken stengte og flyttet står hele første etasje tom.

Hemnes kommune ga oss i oppstarten med å renovere bygget et rentefritt lån på 1 million. Dette er nå tilbakebetalt, og vi har også lagt frem en mulighetsstudie for bygget med en plan om en form for servicebygg for kommunale tjenester som helsestasjon, leger, fysioterapi og kirkekontor, men dialogen har strandet på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Vi håper på mer dialog.

Alt av leiligheter som ble bygd i andre etasje er for tiden utleid, men det vil nok endre seg over tid. I underetasjen har vi omgjort lokalene som ble brukt av Røstad entreprenør og Statens veivesen mens de jobbet med fv808 gjennom Hemnesberget opp mot to år, og de rommene har vi nå pusset opp. Dette utgjør 4 romslige hybler med et felles kjøkken/oppholdsrom og tilstøtende lagerrom. De er delvis møblert i dag, og vi kan utstyre denne delen med enda mer møbler/utstyr. Utmerket til utleie for kortere eller lengre tid, fortalte Roger Ditlefsen. – Måtte jo passe utmerket å drive med fisketurisme fra et slikt ståsted, var hans videre kommentar. – Eller kanskje store bedrifter som Natre, NCP og Hemnes Mekaniske verksted innimellom har et visst behov for overnattingsplasser til besøkende, arbeidere og andre. Det er også en tenkt mulighet. Men vi må få inn noen som kan drifte et slikt konsept. Selv har vi ikke muligheter å holde i tømmene fra vårt travle ståsted Mo i Rana.

- Vi er klar over behovet for en viss opprydding og oppgradering av området utenfor bygget, og skal gå i gang med dette i nær fremtid. Det ser dessverre ut til at området sør for bygget betraktes som et sted folk kan slenge fra seg skrammel og skrot. Dette må vi bare gjøre noe med. Det skal bli bedre, ble det lovet.

Forsamlingen fikk ta seg en runde for å se hva som skjuler seg bak veggene både i underetasjen og i første etasje (gateplan med Torget). Først i de tidligere banklokalene. Deretter en tur innom det som en gang var FjordKroa. Her gikk praten straks løsere, og ideene begynte å myldre. Disse uutnyttede lokalene burde være av interesse for noen med kapital og pågangsmot.

Ideer som kom frem gikk på alt fra en fiskerestaurant basert på slagordet ”Fra fjord til bord”, folkehøyskole for Frikult med tema fiske og friluftsliv, tannlegekontorer, fysioterapilokaler, turistinformasjon, fisketurisme med båtutleie.

- Dere er nok nødt til å markedsføre mulighetene med denne bygningen langt ut over Hemnes sine grenser. Vi kan ikke regne med nok interesse lokalt. Hva med å lage en kjapp presentasjonsfilm, med lokale musikere og flotte bilder av dette unike området, konkluderte bygdeutvikler Marit Valla mot slutten av visningen.

Foto:Tore M Furuhatt

En av de 4 hyblene med enkel møblering.


Foto:Tore M Furuhatt

Delegasjonen beveger seg fra hyblene til de tomme banklokalene og resten av førsteetasjen.


Foto:Tore M Furuhatt

Arkitektkompisene Lars Kristian Sjøvold og Robin Søderkvist i Tanken arkitektur som leier kontorlokaler i andre etasje i bygget, her flankert av Jon Arne Jacobsen, Avisa Hemnes (til venstre) og Tord Johansen, Arbeiderpartiet.


Foto:Tore M Furuhatt

Arkitektene i Tanken Arkitektur er ikke helt fremmed for tanken om å flytte ned fra andre etasje og ta i bruk banklokalene, men det kan neppe skje før de eventuelt ekspanderer og blir enda en med på laget.


Foto:Tore M Furuhatt

Bygdeutvikler Marit Valla og ordfører Christine Trones studerer lokalene. Hallgeir Brun fra Natre (i midten) fortalte at hjørnesteinsbedriften (tidligere Trenor) foreløpig klarer å tilby husrom for besøkende ved at de eier to hus like ved fabrikken. – Men vi skal ikke behøve å eie hus for å huse besøkende, så det vil bli vurdert å selge, og da heller leie når behovet er der.


Foto:Tore M Furuhatt

Trond-Harry Hansen, Roger Ditlefsen og Roger Håkonsen har et sterkt ønske om å få inn mer aktivitet i ”hotellbygget” midt i smørøyet. ”Den beste tomta i by’n" – konkluderte de.


Foto:Tore M Furuhatt

Trond-Harry Hansen prøver å overbevise ordfører Trones, bygdeutvikler Valla og høyrepolitiker Marte Præsteng om bygningens kvaliteter og muligheter på den beste tomta på Hemnesberget.


Foto:Tore M Furuhatt

Trond Rydsaa (i midten) mente det ikke ville være unaturlig at et par privatpraktiserende tannleger ville kunne se seg tjent med å etablere sin praksis i ”mulighetenes bygg” – Vi har også to hjemler for fysioterapi her på ”Berget”, noe som også ville vært utmerket å ha her, slo han fast.

Ved toref, kl 09:24