LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 02/08 2018
Forvente at Telenor tar mobilddekninga på alvor


Arkivbilde av rådmann Alf Rørbakk. Han var nok neppe like blid når han skreiv brevet til Telenor

Rådmann i Tranøy Alf Rørbakk har sendt et forholdvis krast brev til Telenor der han tar opp det som han beskriv som ei dårlig og forverra mobildekning på Sør-Senja.
Han legg og ved et brev fra innbyggera på strekningen Dragøy – Å med klage på telefonforholdan, og legg til at den dårlige dekninga og gjeld andre områder i Tranøy, blant annet i Valvågen.

Rådmannen skriv bl.a.:
- Vi registrerer også at utskiftninger av sendere bl.a i Dyrøy kommune, forstyrrer våre lokale sendere, slik at innbyggere og institusjoner (sykehjem og skole) opplever å ha fått dårligere dekning enn før.

Tranøy kommune inngikk mobil telefonavtale med Telenor til erstatning for fastnett for endel år sida under forutsetning av å ha tilfredsstillende mobildekning i hele kommunen.
- Denne forutsetningen har ikke blitt oppfylt av Telenor. Tranøy sykehjem har derfor måttet gjenopprette en fasttelefon for å sikre telefonforbindelse i nødsituasjoner, skriv rådmannen.
Han skriv og at kommunen gjentatte ganga tatt opp dette med Telenor, uten at nokka har skjedd.

- Vi forventer nå at Telenor tar tak i dette!, avslutte han henvendelsen med.
Ved hnn, kl 11:36