LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 06/10 2018
ORDNER OPP RUNDT HOTELLBYGGET
Tekst/foto: Tore M Furuhatt
Foto: Tore M Furuhatt

Den senere tid har det foregått en del arbeide rundt «Hotell-bygget» som betyr at det blir litt penere både på fremsiden og baksiden.

Fra Sjøgata der bygget har front mot fjorden, er det gjort klart for 4 hybelboere, eller kortidsutleie. De var egentlig klar i sommer da byggets eiere inviterte diverse samfunnsbyggere inn i bygget for å se på muligheter for å få flere leietakere .

Det ble sagt da av eierne at det ville bli foretatt en opprydding og oppgradering av området ved inngangen til disse ”hyblene”, og på fasaden som vender mot torvet.

En av finværsdagene i denne uka var to arbeidere i sving med malekosten både på rekkverket langs samvirkelagsbakken og på deler av fasaden mot sør på hotellbygget. At de tiltak som nå er gjort hever den etiske standarden er det ingen tvil om.

Det var i juni at næringslivsfolk, politikere, kommunen og andre interesserte var invitert til et møte med eierne av det som til daglig går under navnet ”Hotell-bygget” på Hemnesberget. Intensjonen med møtet var å informere om status pr. i dag, og for om mulig å drodle frem muligheter for å få inn ny aktivitet i bygget.

- Vi har brukt om lag 20 millioner og vi er skikkelig på minussiden, sa eierne av bygget. Det har vært tøft og ikke gått slik vi hadde håpet. Vi går vel for tiden i minus med rundt regnet 50tusen i måneden, og kan selvsagt ikke holde på slik i det uendelige. Det var Helgeland sparebank som i sin tid motiverte oss til å satse på dette sentrale hotellbygget der de selv hadde sin lokale bankfilial, men det gikk ikke så lang tid før de sa takk for seg og forlot bygget. Etter at banken stengte og flyttet står hele første etasje tom.

- Alt av leiligheter som ble bygd i andre etasje er for tiden utleid fortalte de i sommer, men det vil nok endre seg over tid. I underetasjen har vi omgjort lokalene som ble brukt av Røstad entreprenør og Statens veivesen opp mot 2 år mens de jobbet med FV808 gjennom Hemnesberget, og de rommene har vi nå pusset opp. Dette utgjør 4 romslige hybler med et felles kjøkken/oppholdsrom og tilstøtende lagerrom. De er delvis møblert i dag, og vi kan utstyre denne delen med enda mer møbler/utstyr. Utmerket til utleie for kortere eller lengre tid, fortalte Roger Ditlefsen. – Måtte jo passe utmerket å drive med fisketurisme fra et slikt ståsted, var hans videre kommentar.

- Vi er klar over behovet for en viss opprydding og oppgradering av området utenfor bygget, og skal gå i gang med dette i nær fremtid, ble det sagt i juni. - Det ser dessverre ut til at området sør for bygget betraktes som et sted folk kan slenge fra seg skrammel og skrot. Dette må vi bare gjøre noe med. Det skal bli bedre, ble det lovet.

Og nå er det faktisk blitt betydelig bedre (bortsett fra den oppbrutte asfalten ved et hjørne mot vest).

Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M FuruhattVed toref, kl 09:07