LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 11/10 2018
STORSLÅTT GAVE TIL HELE HEMNESBERGET
Tekst/foto: Tore M Furuhatt
Foto: Tore M Furuhatt

- Når vi har innkalt til et ekstraordinært årsmøte i Hemnesberget sanitetsforening i dag, så er det fordi vi har noe helt ekstraordinært å ta opp, sa Elin Presteng etter å ha ønsket forsamlingen velkommen. - Normalt pleier vi å starte våre møter med å synge en sang, men det hopper vi over i dag, sa Presteng. Men jeg vil lese noen muntre verselinjer av Helge Stangnes før jeg overlater ordet til Ingebjørg Pedersen. Hun vil redegjøre fra litt av vår lange historie i samfunnets tjeneste.

Ingebjørg Pedersen gikk gjennom en del viktige milepeler fra foreningen ble startet i 1921 og frem til i dag. - Allerede fra starten var kvinnene på Hemnesberget ivrige med å melde seg som medlemmer. Foreningen vokste raskt og det gikk ikke lenge før vi var den største sanitetsforeningen på Helgeland med over 270 medlemmer. Vi har hele tiden satt oss store mål, og selv om foreningen er liten nå, og vi ikke lenger klarer å rekruttere særlig mange nye medlemmer, så har vi fortsatt saker vi brenner for. Slik vi gjorde da vi opprettet sykestue med 20 senger i 1938. Før Mo fikk sykehus. Dessverre brant sykestua og alt vi hadde skaffet av inventar da det meste av ytre Hemnesberget gikk opp i røyk under krigen. Men ikke lenge etter krigen startet vi folkebadet i ei tyskerbrakke, og noen år etter det igjen var vi pådrivere i lag med ungdomslaget for å få bygget Gamlehjemmet innpå 1950-tallet. Da det skulle bygges sykehjem her på Hemnesberget på 1990-tallet bidro vi med en million i rene penger, og vi kjøpte også den første minibussen til Gamlehjemmet. Ingebjørg Pedersen ramset opp mange flere viktige økonomiske tilskudd sanitetskvinnene har bidratt med til beste for hemnesværingene før Elin Presteng igjen førte ordet. - Vi har trommet sammen til dette møtet for at foreningen formelt skal ta stilling til en sak som for oss er meget viktig. Stedets legekontor er svært viktig for oss, og vi føler oss ikke bekvem med situasjonen slik vi føler den er i dag.

Pensjonert kommunelege Trond Rydsaa fikk ordet til en gjennomgang av litt politisk historikk rundt dette med å holde legekontorer på Hemnesberget, og en av de nye legene på Hemnesberget, Anders Bolstad Storetvedt, prata om hvor godt han og de andre to fastlegene var blitt mottatt av folket på stedet. - Vi trives svært godt både på jobb og ellers, og har det i og for seg greit med de faciliteter vi har på jobben. Men vi er ikke fornøyd med at akuttpasienter må bringes inn på båre til undersøkelse gjennom et venterom fullt av ventende pasienter. Det er lite tilfredsstillende og uverdig.

Lokalpolitiker Per Øyvind Eriksen tok forsamlingen med i noen betraktninger omkring en mulighetsstudie der kommunen overtar «hotellbygget» og bygger det om på gateplan med torvet til legekontorer, felles venterom, fysioterapi og helsesøster/helsestasjon. Spennende planer som sanitetskvinnene som var til stede applauderte. - Dette er plan A og fullt mulig å få til. Om ikke i morgen, så kanskje i overskuelig fremtid. Å flytte alt av legetjenester og øvrige helsetjenester fra der de er i dag og nedover til torvet vil dessuten ha stor innvirkning på trafikksikkerheten for skolebarna, ettersom det er tett av biler i et forholdsvis trangt miljø kloss inntil skoleplassen.

Vi vil gjerne gjøre vårt til at legekontoret på Hemnesberget oppgraderes, enten der legene har sine kontorer i dag, eller om de skulle flytte til bedre beliggende og triveligere lokaler i «hotellbygget». Jeg vil derfor nå lese opp de betingelsene vi har knyttet til gaven, sa Elin Presteng og leste så forslaget til gavebrevet som sanitetsforeningens styre ønsket å få årsmøtets tilslutning til:

«Gave til befolkningen på Hemnesberget. Hemnesberget sanitetsforening gir kr. 1.000.000,- en million kroner i gave til Hemnesberget legekontor og helsestasjon. Beløpet er satt inn på egen konto i Helgeland sparebank av Hemnesberget sanitetsforening. Styret i Hemnesberget sanitetsforening foreslår at forslagsrett til bruk av midlene kan gjøres av en gruppe bestående av: Trond Rydsaa, - 1 lege fra Hemnesberget legekontor, - lokalpolitiker Per Øyvind Eriksen og en representant fra Hemnesberget sanitetsforening. Gruppen må ha minst 3 fjerdedels flertall i alle utbetalinger».

Trekker en av gruppemedlemmene seg oppnevnes nytt medlem av Hemnesberget sanitetsforening. Bruk av midlene skal være strengt bundet opp til oppgradering/eventuelt nye lokaler til legekontor/helsesenter på Hemnesberget. Hemnesberget sanitetsforening ønsker alle våre kjære ansatte ved Hemnesberget legekontor og Helsestasjon lykke til med den flotte jobben de utfører. Vi ønsker at gaven skal bidra til en bedre hverdag for dere alle.

Det kom ingen innvendinger fra sanitetskvinnene, og dermed kunne Elin Presteng på vegne av Hemnesberget sanitetsforening overlevere gavebrevet til Jonas Bror Thoresen som tok i mot og takket varmt for gaven på vegne av de tre fastlegene ved legesenteret på Hemnesberget. Og dermed smakte kaffen og godmatene damene hadde stelt i stand ekstra godt for alle som var tilstede.

Foto: Tore M Furuhatt

Elin Presteng ønsket velkommen og leste noen muntre verselinjer.


Foto: Tore M Furuhatt

Ingebjørg Pedersen har en imponerende lang fartstid som sanitetskvinne (over 60 år), og berettet om mange store mål foreningen har fått realisert.


Foto: Tore M Furuhatt

Pensjonisten Trond Rydsaa er fortsatt sterkt engasjert for at Hemnesberget skal ha godt fungerende legekontorer på Hemnesberget.


Foto: Tore M Furuhatt

Fastlege Anders Bolstad Storetvedt talte varmt om hvor godt han og hans kollegaer trives både på jobb og på som beboere på Hemnesberget.


Foto: Tore M Furuhatt

Per Øyvind Eriksen viste plantegninger av førsteetasjen på «hotellbygget» som er blitt laget som en mulighetsstudie av arkitektkontoret i "hotell-bygget": Tanken Arkitektur.


Foto: Tore M Furuhatt

Elin Presteng overleverer sanitetskvinnenes generøse gavebrev til legene.


Foto: Tore M Furuhatt

Fastlege Jonas Bror Thoresen takker for den flotte gaven.


Foto: Tore M Furuhatt

Ingebjørg Pedersen, fungerende leder for Hemnesberget sanitetsforening inntil foreningens ordinære årsmøte, viser frem gavebrevet, og forteller at foreningens kasse langtfra er bunnskrapet.

Ved toref, kl 14:26