Diverse stoff fra Budstikkas første år.
(overført fra "gammelavisa", kanskje småfeil mht bilder etc, meld fra)

Adventtrailer (5 kapitler) 1 2 3 4 5
Oddvar Klausens føljetong ifra en trailertur rundt i Europa i adventa

Eivind Christensen om sitt barndoms ideal, som har nokka med en brøytebilsjåfør å gjøre

Erling Stangnes med tanke ifra en sjark på havet i mørtna

Øyvind Rasmussen ifra sitt førjulsskrivebord i det Kongelige Fiskeridepartement, "No har vi vaska golvet og vi har regulert"

Bjørn Arne Ernstsen: Pizza Den første i serien av Bjørn Are sine legendariske testa

Bjørn Arne Ernstsen:Nok en test, om russiske båta

Svein Torgersen om sin oppvekst på Rødsand, -om torving på Tønnerten og firarstreng

Synnove Olsen ..om det vare lyset i mørketida

Bjørn Arne Ernstsen: nok en test ifrå denna språkmektige glunten, denna gongen om dramtiske episoda i forbindelse med testinga av autopilot i Tromsøysundet

Bjørn Arne Ernstsen: ..han skyr ingenting, denna gongen har han testa Danmark!

Bjørn Arne Ernstsen: .. og tilogmed jula e blit testa!!

Eivind Christensen med ei dramatisk kjærligheitserklæring til Budstikka etter at den hadde vorre på lufta i 600 daga

Bjørn Arne Ernstsen: .. nok en legendarisk test, denna gongen av Tromsø

Prolog jordhuset Hans Kr Eriksen sin prolog til åpninga av Jordhuset på VEsterfjell

Tranøy: utgifter fordelt sektor vis i 2000

Tranøy: økonomioversikt 1999-2004

Bygdeliste .. et lesarinnlegg om bygdeliste ved kommunevalget 99

Eivind Christensen om en fryktelig og skremmanes opplevelse i barndommen

Inger Mont ..Devotion. ..En utfløtta tranøyværing på T-banen i New York, og tanka tilbake til Hofsøyfjellet

Jack Jensen By eller land? Nokken engasjerte tanka om akkurat det..

Martin Jensen sitt reisebrev ifrå Canada

Tage Johansson ..fra en leser i Sverige: Rapport fra Smålänska Höglandet

Heimesjukepleien i Tranøy 25 år

Kommunebudsjett i Tranøy år 2000, -rapport fra prosessen

Kommstyret i Tranøy etter valget 1999, -kem som inn

Kommunevalglistene ved valget 1999

Valgresultatet etter kommunevalget 99. Resultat på parti og person, kummuleringe, strykinge osv.